2012. január 23., hétfő

léteznek-e angyalok?ez a kérdés az én számból meglehetősen furcsán hangzik,viszont igenis fontos kérdés ebben a nagy összevisszaságban..
mert az van a fejekben,látom én:)
vannak akik alapból kétségbe vonnak mindent(de a szkeptikusokat most hagynám is)..
és vannak,akik súlyos fogalomzavarban szenvednek az angyalokkal kapcsolatban..
ez az a pont,mikor idéznem kell valakit,akit nagyon nagyra tartok:

"Léteznek-e angyalok? Furcsa kérdés feltenni ezt a kérdést a 21. század elején, hiszen máris halljuk a hivatalos tudományos dogma szarkasztikus válaszát: „micsoda sületlenség”. Pedig legbelső lényünk tudja a választ: „IGEN.” Angyalok léteznek.

Mintahogy létezik az az ezoterikus, misztikus, transzendens világ is, amely körülvesz bennünket és amely képes bennünket eljuttatni ahhoz a felismeréshez, hogy életünknek van egy igazi célja: visszatalálni Istenhez. Megtalálni azt, amit elvesztettünk. Átélni és megtapasztalni azt, hogy az emberi élet több önmagánál. Útkeresés és hazaérkezés. Megannyi próba, szenvedés és feleszmélés. Ráébredés legbelső énünk igaz természetére: Istennel való végső azonosságunkra. A világ isteni természetének felismerése és megtapasztalása."
Tarr Dániel írását érdemes egy az egyben elolvasni..


nem sok mindent tudnék ehhez hozzátenni,hacsak nem azt,amit saját bőrömön tapasztalok..
ha fénymunkásként tevékenykedsz,elkerülni sem tudod a találkozást a különböző angyali rendekkel..
és az ilyen találkozásokat össze nem lehet téveszteni semmivel..
beszélni erről szinte a lehetetlenség határát súrolja..
bár munkám kapcsán állandó segítőim vannak,de extrém nagy energiaszint ugráskor(ami nálam mindig súlyos betegség,irtózatos láz útján történik) mindig látom a magasabb hierchiába tartozó angyalokat is..
körbeállnak,nagyon nagyon magasak,sugárzó fényből állnak,és hosszú köpenyükkel takarnak..
ezek a találkozások mindig mélységesen megrendítenek,és tudatosítják bennem,hogy az úton nem vagyok egyedül..
megértem a segítségükkel,hogy ebben a földi létben kínból és sárból gyúrt emberként kell tolmácsolnom az égi világ és az emberek között..
ezért bosszant mérhetetlenül az,mikor valaki arkangyalnak titulálja magát,vagy összevissza hadovál az angyalokról..
semmit sem tudva a világukról..
és mélységesen felháborítanak az angyaltanfolyamok és hasonló eszetlenségek..
igen..lehet ilyen helyeken is igazságot találni..
esetleg fejlődni is..
de angyallá válni biztosan nem..

szeretném,ha kevesebb homály övezné az angyalokkal kapcsolatos tudásunkat,és szeretném,ha minél többen értenék azt meg,hogy ezek komoly dolgok..
lehet,de nem érdemes vele viccelni..


angyalok igenis léteznek..

"Az angyali rendek és hierarchiák
Minél közelebb jutunk lélekvezetőnk által önmagunk benső forrásához, minél közelebb kerülünk Istenhez, annál káprázatosabb alakban jelenik meg szemünk előtt őrangyalunk. Nem ő változik. Mi változunk. Az angyali hierarchiák, valójában nem az angyalokról, hanem a mi felfogó és érzékelő-képességünkről árulkodik.
Mégis úgy tartja a hagyomány, hogy minél közelebb áll egy angyal az emberi világhoz, annál inkább emberszerű alakban jelenik meg szemeink előtt, és minél magasabb rendű egy angyal, annál inkább alaktalan és fénytermészetű, folyamatosan kavargó ragyogó fény és erő.
A legmagasabb angyali formák, akik a mennyei trónt őrzik, pedig nem is fénytermészetűek, hanem tiszta gondolatformák, ideák, a legmagasabb és legnemesebb érzések és gondolatok tiszta forma feletti valóságai. Az átlagos emberi értelem számára megragadhatatlanok és elképzelhetetlenek, ezért sem vagyunk képesek közvetlenül érintkezni velük.
És ez így van rendjén. Mi emberek vagyunk, a saját emberi tudatosságunk és felfogóképességünk ismert határaival. A világ törvényei szerint, minden csak a nála egyel hatalmasabbat ismerheti meg közvetlenül, mint ahogy az egyes számot közvetlenül a kettő, és nem a hármas szám követi. Így mi magunk is, mint emberek, élő kapcsolatunkat a bennünk élő, és velünk együtt vigyázó őrangyalunkkal vehetjük fel.
Ő mindig itt van, és mindig válaszol. Csak kérdeznünk kell. És persze meghallanunk mit is felel…"
Vezessenek a felsőbb hatalmak emberi utunkon, hogy visszataláljunk az elveszett forráshoz: Isten valóságához.
Ekkor bizonyosságot nyerünk: léteznek angyalok.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése